Keski-iässä lisääntynyt liikunta johtaa pitkällä aikavälillä kuolleisuuden vähenemiseen. Ensimmäisen viiden vuoden aikana kuoleman todennäköisyys ei liikunnan ansiosta vielä pienene, mutta 10 vuoden jälkeen kokonaiskuolleisuus on samalla tasolla kuin jatkuvasti liikuntaa harrastaneilla.

Laajassa ruotsalaistutkimuksessa seurattiin 50 vuotta täyttäneiden miesten liikunta-aktiivisuutta ja kuolleisuutta 35 vuoden ajan. Liikuntaa 50 ja 60 ikävuosien välillä lisänneiden miesten kuolleisuus pysyi korkeana ensimmäiset viisi vuotta. Kymmenen vuoden seurannan jälkeen liikuntaa lisänneiden kuolleisuus oli samalla tasolla kuin koko ajan runsaasti liikkuneiden.

Tutkimuksessa havaittiin, että liikunnan lisäämisen hyödyt olivat yhtä merkittäviä kuin tupakoinnin lopettamisen hyödyt.

Harvaa fyysisesti passiivista kuitenkaan motivoivat tulokset, jotka ehkä näkee vasta 10 vuoden päästä, vaikka kyse onkin omasta elämästä. Ensimmäiset vuodet kannattaakin kiinnittää huomio nopeammin saataviin hyötyihin: energisyys lisääntyy, unen laatu paranee, jaksaa paremmin ja niin edelleen.

Tutkimustietoa kaivataan liikunnan lisäämisen vaikutuksista naisiin ja muihin ikäryhmiin.

Lähde: MediPsyko 21.7.2009/ UKK-instituutti: Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort Byberg et al. BMJ 2009.

Viime aikoina on näkynyt liikunnnan merkitystä vähätteleviä kirjoituksia, joissa esitetään että ruokavalion korjaus riittää. Vaikkei liikunta varsinaisesti laihdutakaan, se auttaa painonhallinnassa JA parantaa terveyttä! Liikunnalla on myös iso vaikutus mielialoihin, se auttaa pitämään masennuksen loitolla.


Mainokset