Tutkijatkin ovat havainneet ilmiön, johon varmaan moni ylipainoisten kanssa tekemisissä ollut ollut on törmännyt:

Uusia havaintoja vakavan masennustilan ja sen epätyypillisen oirekuvan taustoista.

Usein vakavasti masentunut ihminen on ruokahaluton ja uneton. Osa vakavasti masentuneista kärsii kuitenkin unen tarpeen ja ruokahalun voimakkaasta lisääntymisestä, joka voi johtaa myös painonnousuun. Mieliala voi hetkellisesti kohota myönteisiksi koetuissa tilanteissa. Tätä vähän tutkittua tilaa kutsutaan epätyypilliseksi masennukseksi. Masennuksen poikkeava oirekuva voi helposti johtaa siihen, että oireistoa ei tunnisteta.

Elimistön välittäjäainetoiminnan ja aineenvaihdunnan muutokset saattavat olla epätyypillisen masennustilan taustalla erityyppisiä kuin tavanomaisessa masennuksessa. Vakavan masennustilan biologiset taustatekijät tunnetaan kuitenkin puutteellisesti.

Soili Lehto totesi väitöstutkimuksessaan, että aivojen serotoniiniaineenvaihdunta on samalla tavoin heikentynyttä molemmissa masennustiloissa. Epätyypillisesti masentuneilla serotoniinin kuljettajaproteiinien määrä kuitenkin lisääntyi psykoterapian ja masennuksesta paranemisen aikana. Dopamiiniaineenvaihdunnassa ei havaittu muutoksia.

Uudet löydökset viittaavat siihen, että epätyypillisesti masentuneiden aivoissa serotoniinitoiminta saattaa elpyä tavanomaisesti masentuneisiin verrattuna nopeammin. Vakavasta masennustilasta kärsivillä havaittiin myös alentunut HDL-kolesterolipitoisuus, mikä saattaa kuvastaa masennuksen taustalla olevaa lisääntynyttä aktiviteettia elimistön tulehdusta välittävissä järjestelmissä.

Kuopion depressioprojektin aineistoon perustuvissa osatöissä verrattiin seitsemän vuoden ajan masennusoireilusta kärsineitä ja saman ajan oireettomina olleita.

Lähde:MediPsyko 20.5.2009 9:9/  Biological Findings in Major Depressive Disorder with Special Reference to the Atypical Features Subtype. Soili Lehto. Kuopion yliopisto.

Mainokset