Huomautus sinänsä ei ole syömishäiriön syy, mutta kierre voi lähteä liikkeelle joskus jopa yksittäisestä huomautuksesta.

Vahvimmin nuoriin vaikuttaa omien ikätoverien huomauttelu, sanoo dosentti Hanna Ebeling Oulun yliopistosta.

Kierre voi lähteä liikkeelle joskus jopa yksittäisestä huomautuksesta. Taustalla voi olla esimerkiksi perinnöllisiä tekijöitä ja traumaattisia kokemuksia.

Yhtenä taustavaikuttajana Ebeling pitää nykyistä yltäkylläistä ja seksuaalitäyteistä kulttuuria. Nuori ei ehkä ole siihen valmis ja haluaisi hidastaa kehitystä. Anoreksiaan sairastuneet ovat usein hyvin kunnollisia ja täydellisyyteen pyrkiviä nuoria. Heillä syömättömyydestä voi tulla keino käydä läpi murrosiän kapinaa.

Ebeling puhui maanantaina Duodecimin ja Suomen Akatemian kolmipäiväisessä konsensuskokouksessa, jossa etsitään muun muassa keinoja nuorten pahoinvoinnin ehkäisyyn.

Ebeling korostaa, että lihavuus on ennen kaikkea liiallisen energiansaannin aiheuttama terveysongelma. Toisinaan se voi aiheuttaa psyykkisiä oireita, ja se voi myös saada alkunsa psyykkisistä syistä, katsoo Ebeling.

Vain harva nuori on tyytyväinen omaan kokoonsa. Peräti kolme neljäsosaa suomalaisista yläasteikäisistä tytöistä ja kolmasosa pojista haluaisi olla laihempia kuin on.

Kun ihannekuva itsestä ei vastaakaan todellisuutta, nuoren itsetunto murenee. Tutkimusten mukaan lihavia lapsia myös kiusataan ikätovereitaan useammin, mikä myös voi johtaa masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Ahdistuneisuus ja masennus taas voivat lisätä syömistä sekä estää nuoria osallistumista esimerkiksi muiden nuorten liikuntaharrastuksiin. Näin päädytään hankalaan noidankehään.

Noin puolet laihuus- ja ahmimishäiriöistä paranee. Osa kroonistuu tai oireilee myöhemmin. Kuolleisuus laihuushäiriöpotilailla on 5-7 prosenttia eli suurempi kuin useimpiin muihin psyykkisiin häiriöihin sairastuneilla.

Syömishäiriö aiheuttaa usein vakavia terveyshaittoja. Pituuskasvu voi hidastua, luukato voi jäädä pysyväksi, ja seurauksena voi olla myös lapsettomuutta.

Vaikeiden syömishäiriöiden hoito olisikin Ebelingin mielestä viisasta keskittää riittävän asiantuntevaan hoitopaikkaan.

Lähde: STT

Mainokset