Mustaherukat, tyrnit, puolukat ja mustikat laskivat ALAT-arvoa marjoja nauttineessa ryhmässä 23 prosenttia, kun taas vertailuryhmässä ei havaittu muutosta maksa-arvoissa. ALAT-arvon selvää laskua voidaan pitää maksan terveyden ja toiminnan kannalta merkittävänä. Nämä tulokset saatiin Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksen, Turun yliopiston kliinisen laitoksen, Turun ammattikorkeakoulun ja seitsemän kotimaisen elintarvikealan yrityksen tutkimuksessa, jossa selvitettiin kotimaisten marjojen ja marjatuotteiden kykyä ehkäistä lihavuuteen liittyvien sairauksien riskiä.

– Ensimmäisen osakokeen koehenkilöinä oli 61 tervettä, lievästi ylipainoista naista, jotka jaettiin satunnaisesti kahteen erilaiseen ryhmään. Molemmat joukot saivat yleisiä ohjeita terveellisistä elämäntavoista. Toinen ryhmä söi päivittäin noin 160 grammaa marjoja 5 kuukauden ajan normaalin ruokavalion osana energian saannin kasvamatta, kertoo tutkija Henna-Maria Lehtonen Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitokselta.

Lue koko juttu Lääkärilehdestä.

Mainokset