Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa:

Uudet yhdysvaltalaiset ravitsemussuositukset tiukentavat kantaansa koviin rasvoihin

16.9.2010

Yhdysvalloissa on tänä kesänä julkaistu asiantuntijaryhmän kannanotot uusiksi kansallisiksi ravitsemussuosituksiksi. Ne perustuvat Yhdysvaltain maatalous- ja terveysministeriön asettaman suuren asiantuntijajoukon analyysiin erittäin laajoista ravinto-terveystutkimuksista. Uusimmat yhdysvaltalaiset ravitsemussuositukset julkaistaan virallisesti syksyllä 2010, ja ne laaditaan joka viides vuosi.

Yhdysvaltain suositusten neljä keskeistä aluetta ovat: painonhallinta ja ylipainon torjunta, kasvisten ja hedelmien syönnin lisääminen sekä kalan ja vähärasvaisten maitotuotteiden suosiminen, sokeria ja kiinteitä rasvoja sisältävien ruokien vähentäminen sekä riittävä liikunta.

Yhdysvaltain raportti sisältää ilman liitteitä yli 500 sivua ja erittäin laajan uusimpien tutkimusten systemaattisen läpikäynnin. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on vahva tutkimusnäyttö siitä, että kova (tyydyttynyt) rasva lisää sekä kokonais- että LDL-kolesterolin pitoisuutta veressä, mikä lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen. Keskeisin rasvan laatua koskeva suositus on, että kovan rasvan saanti tulisi rajoittaa seitsemään prosenttiin kokonaisenergiasta. Samalla suositellaan, että kova rasva korvataan pehmeällä rasvalla, mieluummin kuin hiilihydraateilla.

Yhdysvaltain uudet kansalliset suositukset ovat siis tiukemmat kuin Suomen, jossa tyydyttyneen rasvan suositeltava saanti on kymmenen prosenttia kokonaisenergiasta.

THL:n pääjohtaja Pekka Puskan mukaan raportti on tervetullut ajatellen suomalaista viimeaikaista julkista keskustelua, jossa on väitetty, että uusimmat tulokset muuttaisivat kovaa rasvaa koskevia suosituksia.

”Käytyään läpi uusimmatkin tutkimustulokset, Yhdysvaltain asiantuntijaryhmä totesi rasvan laadun keskeisen merkityksen sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja muutti kyllä suosituksia, mutta tutkimusnäytön perusteella päinvastoin eli kiristi kovaa rasvaa koskevaa rajoitussuositusta”, Puska korostaa.

Suomen ravintosuosituksiin ei ole tulossa ”korjausliikettä”

Pohjoismaisiin ravintosuosituksiin ei ole tulossa mitään erityistä korjausliikettä. Ravintosuosituksia arvioidaan aika ajoin – niin Suomessa kuin muualla. Yhdysvaltain suositus on uusin kansainvälinen arviointi. Parhaillaan on käynnissä normaali pohjoismainen arviointikierros, jonka tulokset julkistetaan kesällä 2012. Sen suhteen tehdään kirjallisuuden haku sovituilla systemaattisilla kriteereillä.

Alkuperäinen lähde löytyy täältä:

Dietary Guidelines for Americans

Otteita:

No optimal macronutrient proportion was identified for enhancing weight loss or weight maintenance. However, decreasing caloric intake led to increased weight loss and improved weight maintenance. Therefore, diets that are reduced in calories and have macronutrient proportions that are within the ranges recommended in the Dietary References Intakes (IOM, 2002/2005) (protein: 10%-35%; carbohydrate: 45%-65%; fat: 20%-35%) are appropriate for individuals who desire to lose weight or maintain weight loss. Diets that are less than 45 percent carbohydrate or more than 35 percent protein are difficult to adhere to, are not more effective than other calorie-controlled diets for weight loss and weight maintenance, and may pose health risk, and are therefore not recommended for weight loss or maintenance.


Estimated intakes of the following nutrients and dietary components are high enough to be of concern:

•For adults: total energy intake, particularly energy intake from solid fats and added sugars; sodium; percentage of total energy from saturated fats; total cholesterol (in men); and refined grains.

•For children: energy intake from solid fats and added sugars; sodium; percentage of total energy from saturated fats; total cholesterol (only in boys, aged 12 to 19 years); and refined grains.

Muutamia tutkivaa journalismia kaipaavia kohtia:

1.

Raportin tieteellisten artikkelien arvioinnit. Linkissä kerrotaan periaatteet, mutta lisätietoa olisin kaivannut kohdasta:

Identify and select relevant studies to review. Mitkä tutkimukset on valittu arvioinnin kohteiksi ja millä perusteella?

2.

Asiantuntijaryhmän taloudellisia kytköksiä ei katsottu aiheelliseksi ilmoittaa. Toisin sanoen, mitkä tahot rahoittavat heidän tutkimustyötään?

3.

Keinotekoiset transrasvat eli keinotekoisesti tyydyttyneet vs. luonnollisesti tyydyttyneet rasvat niputetaan ilmeisesti yhteen ”tyydyttyneiksi rasvoiksi”?

USDA:n sivuilta löytyy kyllä tietoa keinotekoisten transrasvojen haitallisuudesta, mutta raportissa  (nopealla selailulla) näin vain ilmaisun ”solid fats” (eli kovat rasvat). Mikäli suositusten taustalla olevissa tutkimuksissa ei ole erotettu keinotekoisia transrasvoja ja luonnollisesti tyydyttyneitä rasvoja toisistaan, tämä on vääristänyt tuloksia.

Oma kommentti:

Raportissa tuotiin selkeästi esille amerikkalaisten ylipainon suurin syy: pikaruokakulttuuri ja roskaruokaa kaikkialla tuputtava elinympäristö. Sekä myös lisätyn sokerin ja pitkälle jalostettujen viljatuotteiden osuus ylipainon aiheuttajana.  Eli pääjohtaja Puska olisi aivan yhtä hyvin voinut muotoilla lausumansa myös näin:

”Käytyään läpi uusimmatkin tutkimustulokset, Yhdysvaltain asiantuntijaryhmä totesi hiilihydraattien laadun keskeisen merkityksen sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja muutti kyllä suosituksia, mutta tutkimusnäytön perusteella päinvastoin eli kiristi lisättyä sokeria ja pitkälle jalostettuja viljatuotteita koskevaa suositusta”

Lisää aiheesta muualla:

What to eat – kirjaesittely

Eat, drink, and Be Healthy – kirjaesittely

Mainokset