Vähähiilihydraattinen ruokavalio
Lääkärikirja Duodecim
6.9.2010
Antti Aro

Energiaravintoaineet
Ruuassa on pääasiassa kolmenlaisia energiapitoisia ravintoaineita: hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja. Hiilihydraatit koostuvat sokeriyksiköistä, joiden lukumäärä vaihtelee sokerien yhdestä tai kahdesta viljan, perunan ja juuresten tärkkelyksen satoihin molekyyleihin. On ruokia, jotka sisältävät pelkästään hiilihydraatteja, kuten puhdistettu sokeri, tai rasvoja, kuten kasviöljyt. Useimmissa ruuissa on kuitenkin sekaisin hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvaa. Suomalaiset saavat keskimäärin 45–50 % ravinnon energiasta hiilihydraateista, 15–20 % proteiineista ja 30–35 % rasvoista. Kun rasvoissa on energiaa yli kaksi kertaa niin paljon kuin samassa määrässä hiilihydraatteja tai proteiineja, on ruokamäärien painon perusteella arvioidessa hyvä, jos noin kolme neljäsosaa ruuasta on viljaa, perunaa ja muuta hiilihydraattivaltaista ruokaa ja loppu neljännes jakautuu proteiini- ja rasvapitoisten ruokien kesken.
Hiilihydraatit ja laihtuminen
Pyrittäessä vähentämään ruuassa nautitun energian määrää on käytännössä rajoitettava sekä hiilihydraattien että rasvojen saantia. Koska rasvojen energiatiheys on suurin, kiinnitetään suurin huomio yleensä niiden saannin vähentämiseen. Joissakin laihdutusohjelmissa on otettu hiilihydraatit silmätikuksi ja pyritty vähentämään niiden saantia voimakkaasti 20–30 prosenttiin ravinnon energiasta. Samalla annetaan ymmärtää, että proteiineja ja rasvaa sisältäviä ruokia voi nauttia vapaasti. Tällaisia ruokavalioita on markkinoitu monilla nimillä, joista tunnetuin on 1970-luvun alussa USA:ssa esitelty tri Atkinsin dieettivallankumous.
Hiilihydraattien saannin vähentyessä voimakkaasti joudutaan käyttämään enimmäkseen rasvoja energianlähteenä. Rasvojen hajotessa elimistöön kertyy niiden aineenvaihdunnan välituotteita, ketoaineita, jotka vähentävät ruokahalua ja nälän tunnetta. Tämä voi osaltaan helpottaa laihduttamista. Vertailevissa tutkimuksissa onkin todettu, että vähähiilihydraattisella ruokavaliolla usein saavutetaan ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 1–2 kiloa parempi laihdutustulos. Jatkettaessa seurantaa puoleen vuoteen tai pitempään ruokavalioiden väliset erot ovat aina hävinneet. Monilla leivän ja perunan aiheuttama kiusaus näyttäisi olevan niin suuri, ettei laihduttaminen onnistu ilman niiden käytön voimakasta rajoittamista. Osa laihdutustuloksesta johtuu myös lisääntyneestä veden erityksestä. Lyhytkestoisen laihduttamisen hyödyt ovat kyseenalaisia, kun taas pienikin, parin kilon, pysyvä laihtuminen voi selvästi parantaa häiriintynyttä sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa.
Tutkimusten keskeinen sanoma on, ettei vähähiilihydraattisilla ruokavalioilla saavutettu laihdutustulos poikkea merkittävästi muilla menetelmillä saavutetuista. Laihdutustulos riippuu ravinnosta saadun energian määrästä, ei sen laadusta eli siitä, mistä ravintoaineista se on saatu. Menetelmiä tulisikin arvioida sen perusteella, miten niiden avulla voidaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä painonhallintaan (ks. «Painonhallinta – ravinnon kaloreiden vähentäminen»1) ja sairauksien riskiin.
Hiilihydraattirajoituksen (”alakarppaus”) ongelmat
Tärkkelys ja sokerit esiintyvät ruokavaliossa luontaisesti yhdessä imeytymättömän ravintokuidun kanssa. Niinpä hiilihydraattien saannin rajoittaminen vähentää myös hyödyllisen kuidun saantia. Valtaosa vähähiilihydraattisia ruokavalioita noudattavista kärsiikin kuidun puutteen aiheuttamasta ummetuksesta. Lihasten energiakseen käyttämän glykogeenin muodostuminen vähenee, ja tämä voi haitata kestävyysliikuntaa. Laihtuessa sokeriaineenvaihdunta paranee ja veren rasva-arvot korjaantuvat, mutta painon taas noustessa alkaa ruokavalion koostumus jälleen vaikuttaa, glukoosin sieto voi heikentyä ja runsas kovan rasvan saanti nostaa veren LDL-kolesterolia.
Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden pitkäaikaisvaikutuksia ei ole kyetty seuraamaan kontrolloiduissa kokeissa. Etenevät väestötutkimukset Ruotsissa ja Kreikassa ovat kuitenkin vihjanneet, että hiilihydraattirajoitukseen liittyy lisääntynyt kuolleisuus sydäntauteihin. Ruotsalaisen arvion mukaan hiilihydraattien saannin vähentämiseen kymmenellä prosenttiyksiköllä liittyi kymmenessä vuodessa 18 % suurempi sydäntautikuolleisuus. Kuidun puute ja runsas kovan rasvan saanti ovat sellaisia hiilihydraattirajoituksen seurauksia, jotka voivat selittää suurentuneen sydäntautiriskin.
Hiilihydraatit painonhallinnassa
Painonhallinnassa onnistuneille henkilöille on ollut ominaista kasvisten ja täysjyväviljatuotteiden runsas käyttö, rasvan ja sokeripitoisten juomien vähentäminen sekä aterioiden säännöllisyys ja annosten kohtuullisuus. Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden puuttuminen onnistujien listoilta kertoo, ettei tällaisia ruokavalioita joko pystytä pitkään noudattamaan tai etteivät ne muusta syystä anna suotuisia pitkäaikaistuloksia. Proteiinien saannin lisääminen parantaa lyhytkestoisissa parin tunnin kokeissa kylläisyyden tunnetta, mutta väestötutkimuksissa runsas lihan ja lihavalmisteiden käyttö liittyy lihavuuteen ja painon nousuun. Jos hiilihydraatteja karttamalla on päästy laihtumisen alkuun, olisi jatkossa kiinnitettävä huomiota rasvan laatuun: suosittava juoksevia rasvoja ja vältettävä kovia eläinrasvoja sekä lisättävä kuitupitoisten ruokien, kuten täysjyväviljan, käyttöä. Järkevintä olisi aloittaa laihduttaminen samanlaisella ruokavaliolla, jonka avulla pystytään hallitsemaan painoa myös pitkällä aikavälillä. Kuidun puutteen ja kovan rasvan aiheuttamien riskien takia vähähiilihydraattisia ruokavalioita ei suositella painonhallintaan.
Suositukset hiilihydraattien nauttimisesta
Terveelle väestölle hiilihydraattien osuudeksi suositellaan 50–60 % ravinnon energiasta. Diabeetikoille suositettu saannin alaraja on 45 % energiasta.
Hiilihydraatit ovat tuskin ongelma normaalipainoisille, fyysisesti aktiivisille henkilöille, joiden kudokset ovat säilyttäneet insuliiniherkkyytensä. Ongelmiksi ovat nousseet keskivartalolihavien, liikuntaa karttavien henkilöiden insuliinin vaikutuksen tehottomuus (insuliiniresistenssi), siihen liittyvä metabolinen oireyhtymä (ks. «Metabolinen oireyhtymä»2) ja sen vaikeimman muodon, tyypin 2 diabeteksen, nopea yleistyminen väestössä.
Hiilihydraattien vähentäminen ei paranna insuliiniherkkyyttä. Nopeasti verensokeriin vaikuttavien valkeiden viljatuotteiden tärkkelyksen ja puhdistetun sokerin käytön rajoittamisesta ja korvaamisesta luontaisesti kuitupitoisilla ja pienen glykemiakuorman antavilla ruuilla (hitaat hiilihydraatit) on sen sijaan painonhallinnan ja sokeriaineenvaihdunnan kannalta hyödyllistä.
Ylipainoisia ja vyötärölihavia on aikuisväestöstä jo yli puolet. Niinpä hitaiden hiilihydraattien suosiminen varmasti korostuu tulevaisuuden suosituksissa.
Käytettyjä lähteitä
Dansinger ML ym. Comparison of the Atkins, Ornish, Weight watchers, and Zone diets for weight loss and heart disease risk reduction. JAMA 2005; 293 :43–53
Lagiou P ym. Low-carbohydrate-high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women. J Intern Med 2007; 261: 366–374
Sacks FM ym. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med 2009; 360: 859–873
Artikkeli on tarkastettu 6.9.2010
Artikkelin tunnus: dlk01043 (032.003)
© 2010 Kustannus Oy Duodecim
Artikkelin kuvat ja linkit toimivat sähköisessä versiossa osoitteessa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01043

Tämä on ohjeistus lääkäreille, työterveyshoitajille ynnä muille. Kommentteja?

Mainokset