Vaihtoehtoisten ruokavalioiden suosio on kasvussa. Virallisten ravitsemussuositusten vastaista ruokavalioita noudattavien tarkkaa määrää ei kuitenkaan tiedetä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aikookin selvittää, kuinka suuri osa suomalaisista noudattaa suosiotaan kasvattanutta vähähiilihydraattista ruokavaliota.

Virallisten ravintosuositusten vastaisista ruokavalioista ainakin vähähiilihydraattisen ruokavalion suosio on kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suosio on huomattu, ja THL aikookin selvittää, kuinka paljon vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavia Suomessa on.

THL aikoo ensi vuonna lisätä suomalaisten ruokailutottumuksia kartoittavaan kyselytutkimukseensa osion, jossa kysytään, onko vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattaminen tärkeää vastaajalle.

Tähän asti Suomessa ei ole ollut luotettavaa tutkimustietoa vaihtoehtoisten ruokavalioiden tai dieettien noudattajien määrästä.

Terveysviranomaiset eivät voi kuitenkaan suositella vähähiilihydraattista tai muitakaan niin sanottuja ideologisia ruokavalioita, koska tarpeeksi luotettavia tutkimuksia niiden terveysvaikutuksista ei ole.

Tänä keväänä alkaa työ Pohjoismaiden yhteisten ravitsemussuositusten tekemiseksi. Parin vuoden kuluttua tulevat voimaan Suomen omat ravitsemussuositukset. Niissä tullaan tuskin vieläkään suosittelemaan eläinrasvojen käyttöä, vaikka hiilihydraattien määrää energianlähteenä vähennettäisiinkiin.

YLE Uutiset / Elina Jämsèn

Aika liikuttavaa tuo, etteivät terveysviranomaiset voi suositella hiilihydraatteja rajoittavaa ruokavaliota ”koska tarpeeksi luotettavia tutkimuksia niiden terveysvaikutuksista ei ole”. Viime vuosikymmenet suositellut ruokavalion terveysvaikutukset olemme jo nähneet, mutta se ei estä suosittelun jatkumista…

Mainokset