Reijo Laatikainen on laatinut yhteenvedon VHH-ruokavalion vaikutuksista LDL-kolesteroliarvoon, sokereihin ja muihin metabolisiin tekijöihin VHH.ta käsittelevän kirjoitussarjansa osassa 3:

Yhteenveto

Vähähiilihydraattista ja vähärasvaista ruokavaliota vertailevat tutkimukset kertovat metabolisista tekijöistä pääasiallisesti seuraavaa:

  • VHH lisää vähäisesti LDL -kolesterolia, kun vähärasvainen ruokavalio vähentää sitä vähäisesti
  • VHH laskee todennäköisesti triglyseridejä vähäisesti
  • VHH nostaa HDL -kolesterolia lievästi
  • VHH vaikuttaa sekä paasto- että sokerirasituksen aikaisiin insuliiniarvoihin myönteisemmin kuin vähärasvainen ruokavalio
  • VHH:lla ja vähärasvaisella ruokavaliolla on samanlainen vaikutus paastoverensokeriin, ja ehkä pitkäaikaisverensokeriinkin, mutta VHH laskee todennäköisesti tehokkaammin 2 tunnin sokerirasituksen arvoja
  • VHH:n vaikutuksesta (ja rasvan laadun vaikutuksesta) insuliinisensitiivisyyteen ei voi tehdä päätelmiä, joskin pitkäaikaisemmissa tutkimuksissa insuliinisensitiivisyys on jopa näyttänyt hieman parantuvan VHH:lla suhteessa vähärasvaiseen ruokavalioon
  • Verenpaine alenenee molemmilla ruokavaliolilla, aivan hienoinen etu voi olla mahdollista VHH:n eduksi
  • Endoteelitoiminnan osalta ei päätelmiä voi vielä tehdä. On kuitenkin hieman enemmän viitteitä siitä, että VHH huonontaisi endoteelifunktiota suhteessa vähärasvaiseen ruokavalioon
  • Herkän CRP:n osalta tutkimustulokset ovat erittäin ristiriitaisia
  • Kylläisyyshormonien osalta päätelmiä ei voi vielä tehdä

VHH.n ainoaksi selväksi puutteeksi metabolisten muuttujien suhteen jää sen huonompi vaikutus LDL-kolesteroliin. Pitkäkestoisten tutkimuksien mukaan ero vähärasvaiseen ruokavalioon on n. 0,2-0,4 mmol/l. Tämä haitallinen vaikutus kumoutuu sillä, että VHH nostaa HDL -kolesterolia ja todennäköisesti laskee triglyseridejä tehokkaammin kuin vähärasvainen ruokavalio. Sokeriaineenvaihdunnassa tapahtuvat edut edelleen suosivat jossain määrin vähähiilihydraattista ruokavaliota painonhallinnassa. Täten on helppo ymmärtää, miksi Yhdysvaltojen diabetesliitto (ADA) on päätynyt suosittelemaan hiilihydraattikuorman rajoittamista henkilöille, jolla on diabeteksen riski tai aikuistyypin diabetes. Voidaan myös todeta, että mikäli vähähiilihydraattisen ruokavalion koostaisi enemmän tyydyttymätöntä rasvaa sisältäväksi (esim. South Beach tai Zone -ruokavalion tapaan), tulokset saattaisivat olla vieläkin paremmat. Tässä kirjoituksessa mukana olleet VHH-ruokavaliot sisälsivät useimmiten runsaasti tyydyttynyttä rasvaa.

PS. Olen tehnyt pyrkinyt tasapuoliseen aineiston käsittelyyn kirjoitusta laatiessani. On kuitenkin mahdollista, että en ole löytänyt jotakin tärkeää lähdettä, tai jossakin kohden tekstiä on jokin epätarkkuus. Olen kiitollinen mahdollisista kommenteistanne ja tarkennuksista. Seuraavassa osassa käsitellään vähähiilihydraattisen ruokavalion vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ilmaantumisen ja sitä seuraavassa osassa on teemana munuaiset ja vatsan terveys.

Lue koko artikkeli täältä

Mainokset